Samospráva obce

STRÁNKOVÉ  DNI

Pondelok  8:00-12:00    12:30-15:30
Utorok:    8:00-12:00    12:30-15:30
Streda:    8:00-12.00    12:30-17:00
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok      8:00-12:00    12:30-14:00    

OBECNÝ ÚRAD

FunkciaMeno a priezviskoTelefónEmail
STAROSTKA OBCEIng. Monika Vajda +421 918 752 908starosta@obid.sk
SEKRETARIÁT STAROSTUIng. Judit Morvai +421 36 758 2187ekonom@obid.sk
ZÁSTUPCA STAROSTUMgr. Zsolt SZABÓ+421 905 297 731szabo@obid.sk
Referát organizačný a evidencie obyvateľovKoloman Burza+421 36 758 2193admin@obid.sk
Referát financií a správy majetkuIng. Judit Morvai +421 36 758 2187ekonom@obid.sk
Referát daní a poplatkovIveta Kašperová
Melinda Zalabová B.c.
+421 36 753 3010dane@obid.sk
dane2@obid.sk
Referát personalistiky a školskej jedálneHelena Horváthová+421 36 758 2193mzdy@obid.sk

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Meno, kandidát stranyTelefónEmail
Mgr. Zsolt Szabó, SMK+421 905 297 731szabo@obid.sk
Ladislav Benefi, NEKA+421 905 141 091benefi@obid.sk
Bernardína Potfayová, SMK+421 918 782 002potfayova@obid.sk
Alžbeta Páldiová, SMK+421 915 361 740zsokapaldi@gmail.com
Tomáš Páldi, SMK+421 907 163 464tompald@gmail.com
Ján Buglos, SMK+421 915 133 124buglos@obid.sk
Mgr. Klaudia Szabóová, SMK+421 949 474 828szabo.klaudi@gmail.com


Hlavný kontrolór obce:

Alžbeta Blahová
kontrolor@obid.sk
Tel: +421907368909

STÁLE KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĹSTVA

Komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia:

Ladislav Benefi - predseda komisie                                              +421 905 141 091                            benefi@obid.sk

Bernardína Potfayová                                                                      +421 918 782 002                            potfayova@obid.sk

Tomáš Páldi                                                                                    +421 907 163 464                            tompald@gmail.com      

Andrea Dobai                                                                                  +421 915 717 619                            andrea.dobai@centrum.sk

Štefan Neviďanský                                                                          +421 907 738 324                            cukraren.venus@gmail.comKomisia sociálnych vecí a kultúry a športu:

Mgr. Zsolt Szabó - predseda komisie                                          +421 905 297 731                             szabo@obid.sk

Mgr. Klaudia Szabóová                                                                   +421 949 474 828                             szabo.klaudi@gmail.com

Ján Buglos                                                                                    +421 915 133 124                              buglos.janos@gmail.com

Alžbeta Páldiová                                                                            +421 915 361 740

Ladislav Góra                                                                                +421 950 620 616                              gora.laszlo.74@gmail.com

Andrea Ruzsík                                                                               +421 907 715 473 

Peter Šoóš                                                                                    +421 944 553 222

Mandátová komisia:

Ladislav Benefi - predseda komisie
Mgr. Zsolt Szabó
Tomáš PáldiKomisia na ochranu verejného záujmu :

Ladislav Benefi - predseda komisie

Mgr. Zsolt Szabó

Tomáš Páldi


memory usage 1.22 mb