Samospráva obce

STRÁNKOVÉ  DNI

Pondelok  8:00-15:30
Utorok:    8:00-15:30
Streda:    8:00-17:00
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok      8:00-14:00

OBECNÝ ÚRAD

FunkciaMeno a priezviskoTelefónEmail
STAROSTKA OBCEIng. Monika Vajda +421 918 752 908starosta@obid.sk
SEKRETARIÁT STAROSTUIng. Judit Morvai +421 36 758 2187ekonom@obid.sk
ZÁSTUPCA STAROSTUMgr. Zsolt SZABÓ+421 905 297 731szabo@obid.sk
Referát organizačný a evidencie obyvateľovKoloman Burza+421 36 758 2193admin@obid.sk
Referát financií a správy majetkuIng. Judit Morvai +421 36 758 2187ekonom@obid.sk
Referát daní a poplatkovIveta Kašperová
Melinda Zalabová B.c.
+421 36 753 3010dane@obid.sk
dane2@obid.sk
Referát personalistiky a školskej jedálneHelena Horváthová+421 36 758 2193mzdy@obid.sk

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Meno, kandidát stranyTelefónEmail
Mgr. Zsolt Szabó, SMK+421 905 297 731szabo@obid.sk
Ladislav Benefi, NEKA+421 905 141 091benefi@obid.sk
Bernardína Potfayová, SMK+421 918 782 002potfayova@obid.sk
Alžbeta Páldiová, SMK+421 915 361 740zsokapaldi@gmail.com
Tomáš Páldi, SMK+421 907 163 464tompald@gmail.com
Ján Buglos, SMK+421 915 133 124buglos@obid.sk
Mgr. Klaudia Szabóová+421 949 474 828szabo.klaudi@gmail.com


Hlavný kontrolór obce:

Alžbeta Blahová
kontrolor@obid.sk
Tel: +421907368909

STÁLE KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĹSTVA

Komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia:
Komisia sociálnych vecí a kultúry a športu:

Mandátová komisia:

Ladislav Benefi - predseda komisie
Mgr. Zsolt Szabó
Tomáš PáldiKomisia na ochranu verejného záujmu :


memory usage 726.14 kb