Spoločenské a záujmové združenia
Klub dôchodcov Obid

predseda: Ján Valach ,
Mikszáthova 78,
943 04 Obid
tel.: +421 908 883 725

Slovenský zväz záhradkárov ZO Obid

predseda: Ladislav Benefi,
Čapáška 25, 943 04 Obid
tel.: +421 905 141 091

Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Obid

predseda: Imrich Kotra,
Kráľa Štefana 37
943 04 Obid
tel: 421 908 135 698

Citarový súbor Obid

vedúca : Bernadett Potfay
Remeselnícka 1
943 04 Obid
tel: +421 918 782 002

Športové združenia


Strelecký klub Obid
predseda : Zoltán Hajdú
Köblöšská 14,
9043 04 Obid,
tel.:+421 903 945 723Old Boys futbalový oddiel Obid
predseda : Ladislav Góra
Čapáška 13
943 04 Obid
tel:
421 950 620 616
memory usage 1.22 mb