Spoločenské a záujmové združenia
Klub dôchodcov Obid

predseda: Ján Valach ,
Mikszáthova 78,
943 04 Obid
tel.: +421 908 883 725

CSEMADOK ZO Obid
predsedkyňa: Viktória Somogyi,
Mikszáthova 14
tel:+421 918 857 328

Súbor v rámci CSEMADOK-u

Zmiešaný spevácky súbor - Vegyeskórus
vedúca: Anna Vajdová,
Pod záhradami 108,
943 04 Obid
tel. +421 36 758 23 57

Slovenský zväz záhradkárov ZO Obid

predseda: Ladislav Benefi,
Čapáška 25, 943 04 Obid
tel.: +421 905 141 091

Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Obid

predseda: Imrich Kotra,
Kráľa Štefana 37
943 04 Obid
tel: 421 908 135 698

Citarový súbor Obid

vedúca : Bernadett Potfay
Remeselnícka 1
943 04 Obid
tel: +421 918 782 002

Športové združenia
Telovýchovná jednota Družstevník Obid 
predseda: Tibor Kóša,
Pod záhradami 98
943 04 Obid,
tel: + 421 915 103 729

Strelecký klub Obid
predseda : Zoltán Hajdú
Köblöšská 14,
9043 04 Obid,
tel.:+421 903 945 723

Nová Sila stolnotenisový oddiel Obid
predseda: Reginald Góra
Pod záhradami 100
943 04 Obid
tel.

Old Boys futbalový oddiel Obid
predseda : Ladislav Erdös
Čapáška 13
943 04 Obid
tel:
421 907 424 961memory usage 700.22 kb