Uznesenia obecného zastupiteľstva
memory usage 1.22 mb