Uznesenia obecného zastupiteľstva
memory usage 722.81 kb